Vandbehandling med omtanke

 

  Hydro-X
Vore klassiske all-round produkt med alle slags godkendelser til mange forskellige processer. Nyeste produkt i denne serie er E 10, som har et højt indhold af tannin. 

     
  Hydro-TAN
Produkter i denne serie findes i forskellige koncentrationer, afhængig af fødevandstemperatur eller iltmængden i spædevand/fødevand/cirkulationsvand. Produkterne i denne serie kan også indeholde DEHA, som er en meget mild amine. Velegnet til kritiske dampprocesser.
     
 

Hydro-MIN
Denne serie indeholder meget kraftige aminer, som vil forebygge korrosion i damp-/kondenseringsfasen på dampanlæg.
     
    Hydro-CLEAN
Denne serie indeholder hovedsagelig produkter til rengøring af kedler og varmevekslere. Dog indeholder serien også kemikalier til on-line dosering på RO-anlæg.
     
    Hydro-PLEX
Serien er hovedsagelig kemikalier til kølesystemer, hvor hårdheder/kalciumbelægninger udgør et problem. I serien er der også produkter til on-line rengøring af kalk-belægninger, dvs. belægningen fjernes uden at stoppe driften. 

 


  Hydro-COR
Flere forskellige korrosionsinhibitorer, som minimerer korrosion af metalkomponenter i kølesystemer.
     
  Hydro-CID
CID-serien dækker over en lang række disinficerende produkter, også kaldet biocider, til desinfektion af varme-/kølekredse, samt specielle biocid-programmer til Legionella-bekæmpelse. HYDRO-X A/S producerer og sælger kun miljø-godkendte biocider.
     
  Hydro-SPUM
Anti-skumningsprodukter, som bruges i kombination med vores biocider, dersom overdreven skumning forekommer.
     
    Specialkemikalier
Hydro-X leverer også special-kemikalier såsom Uranin til lækagesporing og produktet Hydro-SIL til fjernelse af olierester.
 


Vandbehandling er også andet end kemi ...

 

 
  Filtrering:
Hydro-FIL serien dækker over filtersystemer til lukkede kølekredse, åbne kølesystemer, fjernvarme- og centralvarmeanlæg, fødevands- og kondensatfiltrering på dampsystemer
 
  Blødgøring:
Hydro-SOFT serien er Hydro-X A/S´ bud på blødgøringsanlæg. Anlæggene leveres fra 1 m3/h til 10 m3/h. Hydro-X A/S udlejer også anlæg ud på kort- og langtidskontrakter til favorable priser.
 
  pH-controllers:
Hydro-X A/S producerer markedets bedste pH-styring. Anvendelsen spænder fra swimming-pools til røggas-neutralisering, fra lukkede kølekredse til dampanlæg, fra fjernvarmeanlæg til spildevand. Specielt for denne pH-controller er, at den indeholder en logger-funktion, som gør det muligt at gemme/dokumentere relevante data. 
 
    Doseringspumper:
Hydro-X samarbejder med Grundfos omkring doseringspumpe-programmet. 

  Neutraliseringsanlæg:
Dette koncept er specialudviklet til gasfyrede damp- og kraftvarmeanlæg, hvor røggassen er meget sur og bør neutraliseres før udledning til det offentlige spildevand.
 
  Afdrænings- og controller systemer til kølesystemer:
Dette koncept tager udgangspunkt i en fuldautomatiseret drift af åbne køleanlæg. Afdræning af cirkulationsvand, kemikaliedosering, spædevandsmåling, biociddosering og ledningsevne-overvågning er alle forhold, som nemt overskueligegøres af ODS-2 systemet.
 
  CIP-anlæg:
Hydro-CLEAN konceptet indeholder både CIP-unit’en, men også de dertilhørende kemikalier. Hydro-CLEAN unit’en er designet specielt til rengøring af dobbeltsidede veksler-enheder, hovedsageligt pladevarmevekslere og rørvekslere. Dog kan rengøring af mindre kedler og andet udstyr også nemt lade sig gøre.
     
    Andet:
Hydro-X A/S markedsfører ydermere alle kemikalier til vandanalyser, herunder mere avancerede løsninger til måling af eksempelvis DEHA, Tanniner, molybdæn, BTA, Organo-fosfater/fosfonater, silica, jern, kobber etc. Hydro-X A/S har også komplette analysesæt til analyse af fjernvarme- og kedelvand.