Miljø


‘Vand skal behandles med omhu’ – det har altid været en af vores grundholdninger ...


 

ISO 14001 – Miljøledelsessystem


Denne certificering kræver bl.a. at vi til stadighed gør vort yderste for at minimere miljøpåvirkningen. Det er ingen hemmelighed, at det er kemi, vi arbejder med i det daglige. Men korrekt anvendt og sammensat, kan kemi anvendes til stor gavn for både industrien og ikke mindst naturen – og den know-how har Hydro-X.

Opstår der f. eks. en lægkage på et fjernvarmeanlæg, hvor vandet er behandlet med HYDRO-X, vil miljøpåvirkningen fra udslippet være mindre end hvis vandet havde været ubehandlet. Hertil kommer det lavere energiforbrug og længere levetid på stort set alle typer anlæg, hvor Hydro-X’s vandbehanling anvendes.

Som de fleste andre virksomheder i Danmark, er vi naturligvis også certificeret
i henhold til ISO 9001.


Livs-Cyklus-Vurdering


I forbindelse med ISO 14001 certificeringen har vi i samarbejde med Teknologisk Institut fået foretaget en LCA ( Livs-Cyklus-Vurdering ) på vort hovedprodukt HYDRO-X. Dermed kan vi dokumentere, hvorledes vort produkt påvirker miljøet helt fra produktion af råvarerne til brugsfasen hos vore kunder.
Konklusionen fra Teknologisk Institut er klar: I de koncentrationer, Hydro-X anvendes i, har produktet ingen ødelæggende virkning på miljøet, og de toksikologiske værdier er i brugsfasen så lave, at det ikke indvirker negativt på rensningsanlæg eller miljø.


Godt arbejdsmiljø


Et sundt arbejdsmiljø er ligeledes en vigtig faktor i vores overvejelser. Derfor leveres vore produkter i videst muligt omfang færdigblandet og klar til brug uden omhældning.

Derved ungås spild og unødig kontakt med produkterne. Samtidig sikres at blandingsforholdet altid er ensartet og vandbehandlingen optimal.